«Τα Γνάφαλα» Το Μουσείο μας
Ο Γεώργιος Μπουρουλίτης από νεαρή ηλικία, υπήρξε συστηματικός συλλέκτης παλαιών και ιστορικών αντικειμένων.

"Georgios Bouroulitis" was a collector of old items of a historical value from a very young age.

Μας μετέδωσε το ενδιαφέρον,

μας ενέπνευσε στην δημιουργία του μουσείου

και εξακολουθεί να μας οδηγεί στη βελτίωση της συλλογής.


He passed on to us his interest for those items,

he inspired us for the creation of the museum

and he still guides us for the improvement of the collection.


Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου τα «Γνάφαλα»


Δύο γενιές τώρα με μεράκι μαζεύουμε και συντηρούμε αντικείμενα που κρατάνε ζωντανή την παράδοση του τόπου μας. Με κίνητρο την αγάπη για το Σουφλί και την ιστορία του, δημιουργήσαμε τα «Γνάφαλα», όπου εκθέτουμε μια αξιόλογη συλλογή παλιών αντικειμένων, που διατηρούν στο πέρασμα του χρόνου εικόνες που έφυγαν για πάντα.

Soufli Folk Art MuseumFor over two generations, with love and care, we have been collecting and preserving objects that keep the traditions of our area alive. Motivated by our love for Soufli and its history, we have created the "Gnafala museum", where we exhibit a remarkable collection of antique objects, which help maintain over the passage of time images that are now lost forever.


Φωτογραφίες: Μπουρουλίτη Δήμητρα, Γκιριτζιώτης Μπάμπης

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις